pp23f3eaf1_1b.jpg
pp3318b020_1b.jpg
ppcd7b1182_1b.jpg
ppcea10c0e_1b.jpg
ppcee940c5_1b.jpg
pp1edbffe7_1b.jpg
ppd44f5e08_1b.jpg
pp8c1a438f_1b.jpg
pp8dced0d6_1b.jpg
pp59e2556f_1b.jpg
ppbcc12d1b_1b.jpg
pp7603bafd_1b.jpg
ppee08eaa2_1b.jpg
pp7603bafd_1b.jpg
pp7603bafd_1b.jpg
pp7603bafd_1b.jpg
pp9bc2785b_1b.jpg
pp7603bafd_1b.jpg
pp77a78fde_1b.jpg
ppb4c2902d_1b.jpg
pp7c16dac1_1b.jpg

  “Auta minua tekemään itse” on montessoripedagogiikan tunnuslause, joka kertoo ytimekkäästi menetelmän luojan Maria Montessorin ajatuksen lapsen kunnioittamisesta. Lapset osaavat paljon enemmän, mitä aikuiset huomaavatkaan tehdessään asioita lapsen puolesta. Montessori totesi:
“ Jokainen turha apu on este lapsen kehitykselle” tarkoittamatta kuitenkaan sitä, että pieni lapsi jäteään psyykkisesti tai fyysisesti yksin  kamppailemaan liian suuren haasteen kanssa ilman aikuisen tukea. Montessorimenetelmän mukaan lasta tuetaan
“Elämää varten”.  
Suomen Montessori Koulutus tmi tarjoaa montessoripedagogista koulutusta. Maria Montessori, italialainen lääkäri, kehitti montessoripedagogisen kasvatusmenetelmän, jonka mukaan lasta tulee tukea hänen luonnollisessa, spontaanissa, kasvuprosessissaan. Suomessa montessoripedagogiikan mukaan toimii sekä päiväkoteja että alakoululuokkia. Oleellista toiminnassa on lapsen vapaa, oma-aloitteinen tekeminen siihen erityisesti valmistellussa oppimisympäristössä. “Vapaus-käsitettä ei tule tulkita väärin: vapaus ei tarkoita lupaa tehdä mitä haluaa, vaan mahdollisuutta toimia itsenäisesti, omassa tahdissa, ilman turhia esteitä; fyysisiä tai psyykkisiä.”  Montessoripedagogiikka on rodusta, uskonnosta tai poliitisesta vakaumuksesta riippumatonta.
Suomen Montessori Koulutuksen kautta saat  sekä lyhyempiä montessoripedagogisia kursseja että  montessoriohjaajakoulutusta.
ppca82cb87_1b.jpg
Sinustako Montessoriohjaaja?  
(AMI)
Jos olet kiinnostunut montessoriohjaajakoulutuksesta
ota yhteyttä:
Info@montessorikoulutus.fi
© copyright 2012 Suomen Montessori Koulutus tmi